English Home Contact 地图
 
 
             
 
软件开发与定制<< 返回产品与系统介绍
MES、WMS、PDM等
物联网等其他软件定制
上位机软件定制    


|  上位机软件定制 |
       上位机指一台可以发出特定操控命令的计算机,通过操作预先设定好的命令,将命令传递给下位机,通过下位机来控制设备完成各项操作(应用最多的地方如:工业、水利、供电部门、交通等方面)。下位机有单片机、FPGA、DSP、PLC等等。上位机都有特定的编程,有专门的开发系统,或以上是已经规定好任务,只能按特定的任务进行操作。简单说上位机就是命令的下达者,而下位机则是命令的执行者。
       上位机软件,就是安装在电脑里的软件。用来和下位机进行通信,控制或者读取下位机的数据。

   

   

   

    
         
 
法律 版权 联系 帮助  
  • 苏ICP备11033033号
  •